GEBRUIKBELEID EN COOKIES

Gebruiksbeleid

Deze website mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gebruikt.

De gebruiker verbindt zich er verder toe om deze website of de informatie op deze website niet te gebruiken voor illegale of verboden doeleinden en andere doeleinden die als onwaardig kunnen worden beschouwd voor de afbeelding van Best Image Signing BV .

De informatie op de website moet worden gezien in zijn informatieve aspect. Ondanks de inspanningen van Best Image Signing BV om de inhoud up-to-date en betrouwbaar te houden, kunnen ze onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten of verouderd zijn, en kunnen ze op elk moment worden gewijzigd zonder Best Image Signing BV heeft een voorafgaande meldingsplicht.

Hyperlinks
Om de toegankelijkheid te vergemakkelijken, kan Best Image Signing BV links naar andere websites op internet bevatten. Als u links naar die websites gebruikt, moet u de regels van die website lezen en accepteren voordat u deze gebruikt. We kunnen de kwaliteit ervan niet garanderen, noch aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of andere kenmerken van deze websites.

De Best Image Signing BV-website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het thema van een ander portaal, inclusief enige website die toegang heeft gegeven tot zijn portaal of waarvan toegang is verkregen via zijn portaal.

Copyright en intellectuele of industriële eigendom
Door deze website te bezoeken en te raadplegen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle inhoud in het algemeen op deze website het eigendom of het exclusieve gebruik is van Best Image Signing BV , of zijn licentiegevers, en wordt beschermd door algemene voorwaarden en door nationale en internationale wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendom, tenzij anders vermeld.

De inhoud van de pagina’s van deze website wordt beschermd door auteursrechten en naburige rechten, en intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Reproductie voor persoonlijk gebruik is toegestaan, maar ongeoorloofde wijzigingen, imitaties, reproductie, duplicatie, kopiëren, distributie, uitlenen, verhuur, uitzendingen, verkoop, wederverkoop of andere vormen van exploitatie, hetzij voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, zijn verboden. Website.

Best Image Signing BV verleent u slechts een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de website-inhoud alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken of af te drukken.

Met uitzondering van deze verboden, het gratis gebruik dat wettelijk is toegestaan, namelijk het recht om te citeren, zolang de oorsprong ervan duidelijk wordt aangegeven.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website om de prestaties en uw ervaring als gebruiker te verbeteren. In dit document wordt uitgelegd hoe we het doen.

Wat zijn cookies?
“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die via de internetbrowser (browser) op uw computer of op uw mobiele apparaat worden opgeslagen en alleen informatie bevatten die betrekking heeft op uw voorkeuren, dus niet uw persoonlijke gegevens. Door het plaatsen van cookies kan de website uw apparaat herkennen bij een volgend bezoek.

We gebruiken de term cookies in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

De gebruikte cookies verzamelen geen informatie die de gebruiker identificeert. Cookies verzamelen algemene informatie, namelijk hoe gebruikers aankomen en de websites gebruiken of het land / de landen waar ze de website bezoeken, enz.

Cookies bevatten alleen informatie die betrekking heeft op uw voorkeuren. De gebruiker kan op elk moment via zijn internetbrowser (browser) beslissen om op de hoogte te worden gehouden van de ontvangst van cookies, en de betreffende invoer in zijn systeem blokkeren.

Het weigeren van het gebruik van cookies op de website kan ertoe leiden dat u geen toegang heeft tot sommige van de onderdelen of gepersonaliseerde informatie ontvangt.

Waar zijn cookies voor?
Cookies worden gebruikt om het nut, de interesse en het aantal keren dat uw websites worden gebruikt te bepalen, waardoor een snellere en efficiëntere navigatie mogelijk is, waardoor u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren.

Cookies kunnen zijn:
Permanente cookies Ze worden voor een variabele tijd opgeslagen op het niveau van de internetbrowser (browser) op hun toegangsapparaten (pc, mobiel en tablet) en worden gebruikt telkens wanneer de gebruiker een nieuw bezoek brengt aan de website. Ze worden over het algemeen gebruikt om de navigatie te richten op de interesses van de gebruiker, waardoor we een meer persoonlijke service kunnen bieden.

Sessiecookies – Ze zijn tijdelijk, blijven in de cookies van uw internetbrowser (browser) totdat u de website verlaat. Met de verkregen informatie kunnen problemen worden geïdentificeerd en een betere browse-ervaring worden geboden.

Hoe kunt u cookies beheren?
Hoe uit te leggen We gebruiken cookies om u te helpen het meeste uit onze website te halen.

Alle internetbrowsers (browsers) stellen de gebruiker in staat om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen, namelijk door de juiste instellingen te kiezen in de respectievelijke internetbrowser (browser).

Na toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van cookies, kan de gebruiker altijd enkele of al onze cookies uitschakelen.

Gebruik en risico
Noch Best Image Signing BV , noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren, onderhouden of implementeren van de website kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of schade onder burgerlijke aansprakelijkheid (inclusief, maar niet beperkt tot, schade die ontstaat, winsten verlies en morele schade, direct of indirect veroorzaakt), ontstaan ​​als gevolg van het juist of onjuist gebruik van de website en de inhoud ervan, toegang tot de computer en het computersysteem van de gebruiker door derden, virussen, enz.

Ondanks dat we ons inzetten voor de veiligheid van uw website en de technische, fysieke en logische beschermingsmaatregelen nemen die geschikt zijn om de bescherming ervan te garanderen, Best Image Signing BV . garandeert of verklaart niet dat de bestanden of andere inhoud die op de website kan worden gedownload, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden, scripts of enige andere code of programma dat destructieve of schadelijke eigenschappen bevat.