klantondersteuning

Lees aandachtig de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid en de Bescherming van Persoonsgegevens voordat u onze website bezoekt en gebruikt.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart de gebruiker de hieronder beschreven algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard en kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens, zonder de noodzaak van enige latere handeling of toestemming.

De algemene voorwaarden evenals het privacybeleid en de bescherming van persoonlijke gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd bij beslissing van Best Image Signing BV, aangezien de wijzigingen van kracht worden vanaf de datum van publicatie op de website.

De daaropvolgende toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker zal worden beschouwd als een onmiskenbaar teken dat hij de gewijzigde Algemene Voorwaarden heeft gelezen, aanvaard en begrepen.

Het gebruik van de website voor illegale doeleinden of andere doeleinden die als onwaardig kunnen worden beschouwd voor het beeld van Best Image Signing BV, is uitdrukkelijk verboden.